BIURO RACHUNKOWE - Oferta

Biuro rachunkowe Vademecum specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac. Obsługujemy firmy we wszelkich formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi skierowane są do firm wymagających profesjonalnej współpracy z klientem i wysokiej jakości usług księgowych.

Elastycznie dopasowana oferta do określonych potrzeb klienta pozwala skorzystać z usług optymalnie dopasowanych do siebie. Oferowane usługi:

Podstawowa usługa księgowa

Podstawowa usługa księgowa realizująca ustawowe obowiązki przedsiębiorstwa. Obejmuje prowadzenie ksiąg (ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji uproszczonych, rejestrów podatku od towarów i usług). Zawiera obsługę spraw kadrowydh. Podstawowa usługa księgowa uwalnia od księgowości wewnątrz firmy.

Rozszerzony pakiet usług

Rozszerzony pakiet usług dodatkowo obejmuje doradztwo księgowe i podatkowe, umożliwia sprawozdawczość do klienta. Rozszerzony pakiet usług powierza sprawy klienta opiece specjalistów, realizuje indywidualne potrzeby klienta.

Usługi Podstawowy pakiet usług Rozszerzony pakiet usług
Podstawowa usługa księgowa uwalnia od księgowości wewnątrz firmy.
Rozszerzony pakiet usług powierza sprawy klienta opiece specjalistów, realizuje indywidualne potrzeby klienta
podstawowe usługi księgowe
prowadzenie ksiąg (ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji uproszczonych, rejestrów podatku od towarów i usług)
usługi kadrowo-płacowe
kompletne prowadzenie spraw osobowych, sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło, deklaracji rozliczeniowych zgodnie z przepisami podatkowymi
wypełnianie podstawowych obowiązków ustawowych
doradztwo księgowe  
raportowanie do klienta (również w języku angielskim)  

Usługa rejestracyjna

Usługa rejestracyjna obejmuje rejestrację działalności gospodarczej:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki osób fizycznych
  • spółki prawa handlowego

Najwyższa jakość usług

W trosce o najwyższą jakość usług współpracujemy z doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami utrzymując stały przepływ specjalistycznej wiedzy od najlepszych specjalistów.

Kontakt z konsultantem

tel.: 22 243 92 24
biuro@vademecum.waw.pl


Biuro Rachunkowe Vademecum Sp.z o.o., ul.Indiry Gandhi 35 lok.U06, 02-776 Warszawa,   NIP: 951-23-00-514, REGON: 142171214
KRS: 0000349294, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł w całości opłacony.

© Biuro Rachunkowe Vademecum Sp.z o.o. | wykonanie: wildmoose.pl