Oferta - Wirtualne Biuro

Pakiet BIURO STANDARD

W ramach tej usługi umożliwiamy zarejestrowanie Państwa firmy w prestiżowej dzielnicy Warszawy - Ursynów, pod naszym adresem, umieszczenie go we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, ZUS i US oraz udostępnienie go na korespondencji handlowej, pieczątkach oraz wszelkich materiałach firmowych i promocyjnych. Korespondencja pocztowa do Państwa firmy przyjmowana jest na bieżąco i przechowywana w nieotwartych kopertach do momentu jej odbioru.

Pakiet BIURO KOMFORT

Jest to poszerzenie pakietu standard o zarządzanie Państwa korespondencją. W Państwa imieniu odbieramy i archiwizujemy przychodzącą korespondencję, powiadamiamy na bieżąco w uzgodniony wcześniej sposób o jej nadejściu (telefonicznie lub e-mailowo) oraz przekazujemy na wskazany adres, e-mail lub fax.

Pakiet BIURO PREMIUM

Pakiet zawiera całą funkcjonalność Pakietu biuro komfort, dodatkowo udostępniamy Państwu numer telefoniczny. Odbieramy w Państwa imieniu telefony, przyjmujemy wiadomości, udzielamy Państwa kontrahentom podstawowych informacji.

Pakiet SKRZYNKA

Użyczenie adresu korespondencyjnego.
To alternatywa dla wynajmu standardowych skrytek pocztowych - u nas w każdej chwili będą mogli Państwo dowiedzieć się o przychodzącej korespondencji bez konieczności osobistego przyjazdu. To usługa adresowana nie tylko do firm ale również do osób prywatnych.

Inne usługi:

REJESTRACJA SPÓŁEK:

Oferujemy również pomoc w zakładaniu/aktualizacji danych firm, spółek z o.o., S.A., w tym:

  • Rejestrację/aktualizację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • Rejestrację/aktualizację w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) i uzyskanie numeru REGON,
  • Rejestrację/aktualizację w Urzędzie Skarbowym i uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • Rejestrację/aktualizację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

USŁUGI DODATKOWE:

  • usługi xero, fax, wydruki, skanowanie,
  • Wyrobienie pieczątek,
  • dostęp do usług/porad biur rachunkowych,
  • dostęp do usług/porad radców prawnych,doradców podatkowych.

Twoje biuro

Uruchom błyskawicznie własne biuro ponosząc min. koszty, bez ryzyka, oszczędź swój czas i wysiłek. Skup się wyłącznie na podstawowej działalności, mając gwarancję profesjonalnej obsługi.

Kontakt z konsultantem

biuro@vademecum.waw.pl


Biuro Rachunkowe Vademecum Sp.z o.o., ul.Indiry Gandhi 35 lok.U06, 02-776 Warszawa,   NIP: 951-23-00-514, REGON: 142171214
KRS: 0000349294, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł w całości opłacony.

© Biuro Rachunkowe Vademecum Sp.z o.o. | wykonanie: wildmoose.pl